Menedżer i jego miejsce w firmie Tekturex

71 stron, 50 pozycji w bibliografii

Wstęp    3

Rozdział I Model menedżera i jego rola w organizacji    6
1.1. Ewolucja pojęcia – menedżer    6
1.2. Rodzaje menedżerów    10
1.3. Funkcje i role menedżerów    20
1.4. Cechy i umiejętności menedżerów    26

Rozdział II Charakterystyka rynku opakowań z tektury falistej    30
2.1. Próba zdefiniowania pojęcia – opakowanie    30
2.2 Rynek opakowań z tektury falistej w Polsce    34
2.3 Nowe perspektywy producentów opakowań papierowych w Polsce i Europie    38

Rozdział III Funkcje menedżera i jego praca własna na przykładzie Firmy Tekturex    44
3.1. Historia Firmy Tekturex    44
3.1.1.Wyposażenie techniczne firmy    46
3.1.2. Pozycja Firmy Tekturex na rynku    48
3.2.Układ zadań i prac w firmie    50
3.2.1. Menedżerowie najwyższego szczebla w Firmie Tekturex    52
3.2.2. Menedżerowie średniego szczebla w Firmie Tekturex    54
3.2.3. Menedżerowie poszczególnych obszarów zarządzania w Firmie Tekturex    55
3.3. Ocena działalności menedżerów na podstawie wyników Firmy Tekturex    59

Zakończenie    63
Bibliografia    65
Spis tabel    69
Spis wykresów    70
Spis schematów    71

image_pdf
Kategorie ZZL