Menadżer przyszłości

64 strony, 33 pozycje w bibliografii

Wstęp    3

Rozdział I. Proces zarządzania w przedsiębiorstwie    4
1.1    Czym jest management?    4
1.2    Źródła pozyskiwania menedżerów    14
1.3    Menedżer, lider, kierownik – podobieństwa i różnice.    18

Rozdział II. Koncepcja zarządzania przez menadżera – przywódcę.    26
2.1    Czynniki wpływające na wizerunek i funkcjonowanie organizacji    26
2.2    Kultura menedżera jako element strategii zarządzania firmą    30
2.3    Profesjonalizm podstawą do odpowiedniego zarządzania przedsiębiorstwem.    34

Rozdział III  Pożądany model menadżera    41
3.1    Przesłanki kształtujące cechy menadżera przyszłości    41
3.2    Umiejętności (kierownicze) menedżerskie    45
3.3    Zdolności zarządzania przez menadżerów    50
3.4    Funkcja i style zarządzania    57

Zakończenie    62
Bibliografia    65
Spis rysunków i tabel    64

image_pdf
Kategorie ZZL