Mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktów

praca licencjacka o objętości 35 stron i z 27 pozycjami w bibliografii

Wstęp 2
1. Istota i pojęcie mediacji 3
2. Obszary działań mediacyjnych 7
2.1. Mediacje w sporach pracowniczych. 7
2.2. Mediacje w sporach gospodarczych. 8
2.3. Mediacje w prawie karnym. 8
2.4. Mediacje w sprawach nieletnich i rodzinnych. 10
3. Zasady mediacji – wprowadzenie mediacji do pracy menedżera 12
3.1. Moralność etyka mediatora 14
3.2. Bezstronność i neutralność 17
3.3. Wiedza i doświadczenie zawodowe 18
3.4. Kompetencje mediatora 19
4. Przebieg procesu mediacji 23
4.1. Nawiązanie kontaktu ze stronami sporu, spotkania wstępne 23
4.2. Sesje wspólne lub mediacja pośrednia 23
4.3. Sesja wspólna – rozmowy na osobności 24
4.4. Sesja wspólna – przedstawienie sprawy 25
4.5. Sesja wspólna – uzgodnienie faktów i problemów 25
4.6. Sesja wspólna – prezentacja, propozycja i wybór różnych rozwiązań 26
5. Mediacja w polskim prawie- podstawowe informacje 27
Zakończenie 32
Bibliografia 33
Spis tabel i rysunków 35

image_pdf
Kategorie ZZL