Media w Republice Irlandii

119 stron, 45 pozycji w bibliografii

Wykaz skrótów  4
Wstęp  5

Rozdział I. Krótki rys historyczny Republiki Irlandii

1.   Powstanie Wolnego Państwa Irlandzkiego  8
2.   Proces kształtowania się współczesnej prasy irlandzkiej  19

Rozdział II. System polityczny Irlandii

1.   Proces kształtowania się systemu politycznego  26
2.   Władza ustawodawcza  33
3.   Władza wykonawcza  37
4.   Sądownictwo  40
5.   System wyborczy  43
6.   Partie polityczne  46

Rozdział III. Wolność prasy – uregulowania prawne. Podstawowe akty prawne

1.   Konstytucja  50
2.   The Broadcasting Act  53
A.   Rola Radio Telefis Eireann  53
B.   Irlandzki model publicznego przekazu  55
C.   Struktura Radio Telefis Eireann  57
3.   Digital Audio Broadcasting  60
A.   Era technologii cyfrowej  60
B.   Irlandzki system Digital Audio Broadcasting  61
4.   Telewizja Cyfrowa – Digital Television  63
A.   Możliwości Digital Television  63
B.   Irlandzka Telewizja Cyfrowa – recepta na sukces  64

Rozdział IV. Radio w Irlandii

1.  Pierwszy krok w eterze…  66
2.  Radio ONE – lider irlandzkiego radia  68
3.  Radio 2 FM – druga stacja w sieci RTE  72
4.  Muzyka klasyczna w irlandzkim radiu  76
A.  Liryczna trójka – RTE FM THREE (Lyric fm)  76
B.  Klasyczny program RTE  78
5.  Raidio na Gaeltachta – celtycki rodowód  80
6.  Radio regionalne  84

Rozdział V. Telewizja

1.   Telewizja tradycyjna a nowe nośniki informacji  87
2.   RTE ONE oraz NETWORK TWO – podstawą publicznej irlandzkiej telewizji  90
3.   Program RTE ONE i NETWORK TWO  94

Rozdział VI. Prasa drukowana w Irlandii

1. „Irish Independent” – największa irlandzka gazeta  95
2. „The Irish Times” – najlepsza irlandzka gazeta  99
3. „Evening Herald” – historia dublińskich ulic  104
4.
Connaught Telegraph” – najstarsze czasopismo regionalne  107
5. „The Clare Champion” – głos narodowy  110

Zakończenie  113
Bibliografia 117

image_pdf