Marketing w zarządzaniu firma xxx

PRACA MAGISTERSKA NAPISANA NA 5, NA POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ

Wstęp
Rozdział I Podstawowe pojęcia i przedmiot marketingu
1.1 Pojęcie i istota marketingu
1.2 Funkcje marketingu
1.3 Elementy marketingu
1.4 Działania i instrumenty marketingu
1.4.1 Produkt a usługa
1.4.2 Cena jako element marketingu
1.4.3 Dystrybucja i jej kanały
1.4.4 Promocja sprzedaży
1.5 Marketing w przedsiębiorstwie
Rozdział II Przegląd działalności firmy
2.1 Historia firmy
2.2 Schemat organizacji firmy
2.3 Zatrudnienie i struktura zatrudnienia
2.4 Zaopatrzenie zakładu w surowce, materiały i opakowania
2.5 Struktura produkcji
2.6 Zbyt
Rozdział III Działalność marketingowa firmy
3.1 Struktura organizacji działu marketingu
3.2 Strategia produktu i sprzedaży
3.3 System dystrybucji
3.4 Segmentacja rynku
3.5 Kształtowanie cen produktów
3.6 Kierunki rozwoju przewidywane przez firmę
Wnioski
Literatura
Spis rysunków
Spis tabel

image_pdf