Marketing w działalności hotelarskiej

62 strony, 38 pozycji w bibliografii

WSTĘP    2

ROZDZIAŁ 1 MARKETING W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ    4
1. POJĘCIE MARKETINGU    4
2. MARKETING USŁUG    15
3. RYNEK I PRODUKT TURYSTYCZNY    16
4. JAKOŚĆ W USŁUGACH HOTELARSKICH    21

ROZDZIAŁ 2 CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH HOTELI    26
1. SHERATON    26
2. MARRIOTT    33
3. BRISTOL    37

ROZDZIAŁ 3 STRATEGIE MARKETINGOWE WYBRANYCH HOTELI    42
1. STRATEGIA MARKETINGOWA HOTELU SHERATON    42
2. STRATEGIA MARKETINGOWA HOTELU MARRIOTT    51
3. STRATEGIA MARKETINGOWA HOTELU BRISTOL    54

ZAKOŃCZENIE    60
BIBLIOGRAFIA    61

image_pdf