Marketing dóbr luksusowych

62 strony, 29 pozycji w bibliografii

Wstęp

Rozdział 1. Marketing dóbr luksusowych – geneza i terminologia
1.1. Marketing – przegląd definicji i istota .
1.2. Narzędzia marketingowe i ich zastosowanie na rynku dóbr luksusowych
1.3. Marka – pojęcie i jej znaczenie na rynku dóbr luksusowych

Rozdział 2. Metodologia badań własnych
2.1. Przedmiot, cel i hipotezy pracy
2.2. Charakterystyka badanej grupy.

Rozdział 3. Interpretacja wyników ankiety – wnioski własne
3.1. Analiza wyników ankiety
3.2. Wnioski i propozycje

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

image_pdf