Marketing banków komercyjnych w Polsce na przykładzie mBanku

94 strony, 60 pozycji w bibliografii

Wstęp    4

Rozdział 1.  Marketing usług bankowych    6
1.1. Geneza i definicja marketingu bankowego    6
1.2. Procedura formułowania i rodzaje strategii marketingowych banku    10
1.3. Marketing-mix usług bankowych    17
1.3.1 Strategia produktu    17
1.3.2. Strategia ceny    20
1.3.3. Strategia dystrybucji    22
1.3.4. Strategia promocji    26
1.3.5. Strategia kształtowania personelu bankowego.    27
1.4. Znaczenie badań marketingowych w działalności banku.    29
1.4.1. Źródła informacji w badaniach marketingowych.    29
1.4.2. Badania marketingowe i ich rodzaje.    30

Rozdział 2.  Działalność banków komercyjnych w Polsce    34
2.1. Przemiany w bankowości komercyjnej w Polsce    34
2.2. Cele i funkcje działalności banku komercyjnego    41
2.3. Czynności wykonywane przez banki komercyjne    46
2.4. Kierunki rozwoju banków komercyjnych    50

Rozdział 3. Charakterystyka mBanku    53
3.1. Oferta mBanku    53
3.2. Zasady otwierania i prowadzenia rachunków oraz zaciągania kredytu w mBanku    55
3.3. Bezpieczeństwo transakcji w mBanku    59
3.4. Perspektywy rozwoju mBanku na tle innych banków internetowych    63

Rozdział 4. Strategie marketingowe mBanku    70
4.1. Promocja i reklama mBanku    70
4.2. Strategia sprzedaży i dystrybucji mBanku    76
4.3. Strategia cenowa mBanku    79
4.4. Wykorzystanie internetu do badań marketingowych    83
4.5. Ocena skuteczności strategii stosowanych przez mBank    88

Zakończenie    90
Bibliografia    92

image_pdf