Lobbing jako instrument oddziaływania na otoczenie polityczne

Dwa pierwsze rozdziały pracy magisterskiej

Rozdział I. Charakterystyka lobbingu 3
1.1. Pojęcie lobbingu 3
1.2. Zakres działalności lobbystycznej 5
1.3. Metody lobbingu 8
1.4. Strategie regulacji lobbingu 14

Rozdział II. Regulacje prawne lobbingu na świecie 21
2.1. Podstawowe zagadnienia związane z lobbingiem w Unii Europejskiej 21
2.2. Prowadzenie lobbingu w krajach Unii Europejskiej 23
2.3. Regulacje lobbingu w Stanach Zjednoczonych 30
2.4. Lobbiści w Senacie USA 35

image_pdf