Laboratorium komputerowe jako pomoc w nauczaniu

81 stron, 34 pozycje w bibliografii

Wstęp

ROZDZIAŁ I.
PROGRAM NAUCZANIA TECHNOLOGI INFORMACYJNEJ W SZKOLE ŚREDNIEJ
1.1. Cele kształcenia
1.2. Treść kształcenia
1.3. Osiągnięcia

ROZDZIAŁ II.
ROLA TECHNOLOGI INFORMACYJNEJ W NAUCZANIU
2.1. Pojęcia podstawowe
2.2. Wykorzystanie technologii informacyjnej  w edukacji
2.3. Informatyka w szkole
2.4. Cele i zadania szkoły w zakresie technologii informacyjnych
2.5. Skutki dla nauczycieli i procesu edukacyjnego
2.6. Oprogramowanie biurowe
2.6.1. Microsoft Office
2.6.1.1. Microsoft Word
2.6.1.2. Microsoft Excel
2.6.1.3. Microsoft PowerPoint
2.6.1.4. Microsoft Access

ROZDZIAŁ III.
SYMULACJA KOMPUTEROWA W NAUCZANIU ANALIZY FINANSOWEJ
3.1. Symulacja komputerowa
3.2. Struktura i funkcje programu EK_AN
3.3. Dydaktyka z wykorzystaniem programu EK_AN

ROZDZIAŁ IV.
WYKORZYSTANIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO  F- K W PROGRAMIE NAUCZANIA RACHUNKOWOŚCI W SZKOLE WYŻSZEJ
4.1. Zapotrzebowanie rynkowe a dydaktyka rachunkowości w szkole wyższej
4.2. System informatyczny rachunkowości – zastosowanie programu finansowo-księgowego FIKS przy prowadzeniu ksiąg handlowych i ewidencji księgowej
4.2.1. Zastosowanie programu f-k
4.2.2. Funkcje programu FIKS w pakiecie SKID

Zakończenie
Bibliografia

image_pdf