Kultura organizacyjna a strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi

praca magisterska na 90 stron

Wstęp    2

Rozdział I.  Strategiczne zarządzanie personelem a kultura w przedsiębiorstwie – podstawy teoretyczne    4
1.1. Pojęcie i istota kultury organizacyjnej    4
1.2. Znaczenie i koncepcja strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi    8
1.3. Strategiczny wymiar zarządzania personelem a kultura organizacyjna    11
1.4. Wpływ kultury organizacyjnej na skuteczność w kierowaniu ludźmi    18
1.5. Kultura organizacyjna jako narzędzie wspomagające zarządzanie zmianą    25

Rozdział 2.  Charakterystyka branży farmaceutycznej jako tło prezentowanej firmy Adamed    31
2.1. Ogólna charakterystyka branży farmaceutycznej w Polsce    31
2.2. Analiza PEST    34
2.2.1. Analiza otoczenia politycznego    35
2.2.2. Analiza otoczenia ekonomicznego    37
2.2.3. Analiza otoczenia społecznego    39
2.2.4. Analiza otoczenia demograficznego    43
2.2.5. Analiza otoczenia technicznego    45
2.3. Charakterystyka działalności firmy Adamed    46
2.3.1. Historia oraz przedmiot działania firmy Adamed    46
2.3.2. Struktura organizacyjna oraz zasoby firmy Adamed    47
2.3.3. Zatrudnienie oraz kultura organizacyjna w firmie Adamed    50
2.4. Analiza SWOT    54

Rozdział 3.  Prezentacja wyników badań firmy Adamed    62
3.1. Metody badawcze    62
3.2. Sposób przeprowadzenia badań    65
3.3. Zestawienie i analiza wyników    67

Rozdział 4.  Rekomendacje    82

Zakończenie    86
Bibliografia    88
Spis tabel i rysunków    90

image_pdf
Kategorie ZZL