Kontrola w organizacji

Praca ma równo 60 stron i jak na tę objętość bardzo bogatą literaturę – bibliografia zawiera 42 pozycje.

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ 1. OGÓLNE ZASADY KONTROLINGU 3
ROZDZIAŁ 2. PRZEDMIOT KONTROLI 11
ROZDZIAŁ 3. PODMIOT KONTROLI 20
ROZDZIAŁ 4. RODZAJE KONTROLI 29
ROZDZIAŁ 5. ZASADY PRZEPROWADZANIA KONTROLI 32
ROZDZIAŁ 6. ORGANY UPRAWNIONE DO KONTROLI 36
ROZDZIAŁ 7. EFEKTY KONTROLI 43
PODSUMOWANIE 56
BIBLIOGRAFIA 57

image_pdf