Koncepcje dywersyfikacji dostaw gazu do Polski

103 strony, 80 pozycji w bibliografii

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. LNG JAKO SUROWIEC STRATEGICZNY 4
1.1.Pojęcie i klasyfikacja tzw. surowców strategicznych 4
1.2.Rola LNG we współczesnej gospodarce światowej 12
1.3.Handel LNG na świecie 14
1.4.Sposoby transportu LNG 20

ROZDZIAŁ II. POLSKI RYNEK GAZU ZIEMNEGO 28
2.1.Potrzeby polskiej gospodarki w zakresie wykorzystania gazu ziemnego 28
2.2.Struktura podażowa polskiego rynku gazu ziemnego 32
2.2.1.Wydobycie krajowe 32
2.2.2.Dostawy zewnętrzne 35
2.3.Sieć dystrybucyjna gazu ziemnego na terenie Polski 39
2.4.Ocena niezawodności istniejącego systemu zaopatrywania w gaz ziemny 43

ROZDZIAŁ III. DOTYCHCZASOWE KONCEPCJE DYWERSYFIKACJI DOSTAW GAZU DO POLSKI 50
3.1. Koncepcje dostaw gazociągiem 50
3.1.2. Gazociąg Norweski 52
3.1.2. Gazociąg NABUCCO 55
3.1.3. Gazociąg BERNAU – SZCZECIN 58
3.1.4. Sarmacja 59
3.1.5. Ustiług – Zosin – Moroczyn 61
3.1.6. Pozostałe projekty 63
3.2.Koncepcja terminalu portowego w Świnoujściu. 66
3.3.Nowe źródła pozyskiwania gazu krajowego 69

ROZDZIAŁ IV. TERMINAL PORTOWY LNG W ŚWINOUJŚCIU 76
4.1. Rozpatrywane  lokalizacje terminalu portowego LNG 76
4.2.1.Zalety i wady terminalu w Świnoujściu 80
4.2.2. Zalety i wady terminalu w Gdańsku 84
4.3.Przesłanki podjęcia decyzji lokalizacji terminalu w Świnoujściu 86
4.4.Dotychczasowa realizacja projektu terminalu LNG 91

ZAKOŃCZENIE 95
BIBLIOGRAFIA 97
SPIS TABEL 101
SPIS RYSUNKÓW 101

image_pdf