Koncepcja wdrożenia systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie

71 stron, 28 pozycji w bibliografii

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ 1. Istota systemu zarządzania jakością wg norm ISO 7
1.1. Geneza i rozwój norm ISO 7
1.2. Istota systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000 13
1.2.1. Wymagania normy ISO 9001:2000 13
1.2.2. Porównanie wymagań zawartych w normach ISO: 9001 – 1994 z normą ISO: 9001 – 2000. 18
1.2.3. Etapy wdrażania systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000 23
1.3. Koszty wdrożenia systemu zarządzania jakością 26
1.4. Problemy i trudności występujące podczas wdrażania systemu zarządzania jakością 28
1.5. Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością 29

ROZDZIAŁ 2. Charakterystyka przedsiębiorstwa X 31
2.1. Przedmiot działalności i schemat organizacyjny przedsiębiorstwa X 31
2.2. Oferta produktowa 35
2.3. Działania promocyjne w przedsiębiorstwie X 42
2.4. Zasady dystrybucji urządzeń grzewczych firmy X na rynku polskim 44

ROZDZIAŁ 3. Możliwość wdrożenia systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie X 47
3.1. Decyzja o wdrożeniu systemu zarządzania jakością wg normy  ISO: 9001 – 2000 w Spółce X 47
3.2. Powołanie zespołu d/s wdrażania systemu zarządzania jakością firmie X 51
3.3. Projekt wdrożenia systemu zarządzania jakością wg normy ISO 52
3.3.1. Polityka jakości 53
3.3.2. Cele jakości 55
3.3.3. Najważniejsze procedury 56
3.4. Program szkolenia i doskonalenia pracowników firmy X 58
3.5. Dostosowanie firmy X do wymagań normy ISO 9001:2000 59
3.6. Analiza korzyści wynikających z wdrożenia systemu zapewnienia jakości w firmie X 62

WNIOSKI 65
ZAKOŃCZENIE 67
BIBLIOGRAFIA 69
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 71

image_pdf