Komunikowanie z pacjentem o niekorzystnym rokowaniu

58 stron, 26 pozycji w bibliografii

Komunikowanie z pacjentem o niekorzystnym rokowaniu; umierającym

Wstęp

Rozdział I.Śmierć i umieranie
1.1. Myśli o śmierci i sposoby radzenia sobie z nimi
1.2. Psycho-społeczne aspekty procesu umierania
1.3. Etapy doświadczania śmierci

Rozdział II. Instytucjonalizacja umierania
2.1.Umieranie w szpitalu
2.2.Opieka paliatywna i przygotowanie chorego do godnej śmierci
2.3.Rola pielęgniarki w opiece nad umierającym

Rozdział III. Komunikowanie pielęgniarki z chorym w stanie terminalnym
3.1. Teoretyczne podstawy procesu komunikacji interpersonalnej
3.2. Komunikowanie się w pielęgniarstwie-zasady ogólne
3.3. Komunikowanie z pacjentem umierającym

Zakończenie
Bibliografia

Wstęp

Pielęgniarstwo to zawód, który wymaga nie tylko umiejętności technicznych, ale również wyjątkowych zdolności komunikacyjnych i empatii w relacji z pacjentami. Komunikowanie się z pacjentem, który stoi w obliczu niekorzystnego rokowania, a nawet śmierci, stanowi wyjątkowe wyzwanie dla pielęgniarek i pielęgniarzy. Celem niniejszej pracy jest analiza procesu komunikacji z pacjentami umierającymi oraz identyfikacja praktyk, które ułatwiają pielęgniarkom nawiązanie odpowiednich relacji z osobami w stanie terminalnym.

W rozdziale pierwszym omówione zostaną kwestie związane z myślami o śmierci, psychospołecznymi aspektami procesu umierania oraz etapami doświadczania śmierci przez pacjentów i ich bliskich.

W rozdziale drugim zwrócona zostanie uwaga na instytucjonalizację umierania, ze szczególnym uwzględnieniem roli szpitala, opieki paliatywnej oraz przygotowania chorego do godnej śmierci. W tej części pracy przedstawiona zostanie również rola pielęgniarki w opiece nad umierającym.

Rozdział trzeci skoncentruje się na procesie komunikacji pielęgniarki z chorym w stanie terminalnym. Omówione zostaną teoretyczne podstawy procesu komunikacji interpersonalnej oraz zasady ogólne komunikowania się w pielęgniarstwie. W ostatniej części tego rozdziału przedstawione zostaną specyficzne aspekty komunikacji z pacjentem umierającym, takie jak dostosowanie języka czy radzenie sobie z emocjami pacjenta i jego bliskich.

Praca ta ma na celu podkreślenie znaczenia komunikacji w pielęgniarstwie oraz dostarczenie wiedzy, która pozwoli pielęgniarkom i pielęgniarzom na nawiązywanie skutecznych, wspierających relacji z pacjentami w trudnych momentach życia. Współczesne pielęgniarstwo opiera się na holistycznym podejściu do opieki, dlatego ważne jest, aby pielęgniarki były odpowiednio przygotowane do radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z komunikacją z pacjentami umierającymi.

image_pdf