Komunikowanie z pacjentem o niekorzystnym rokowaniu

58 stron, 26 pozycji w bibliografii

Komunikowanie z pacjentem o niekorzystnym rokowaniu; umierającym

Wstęp

Rozdział I.Śmierć i umieranie
1.1. Myśli o śmierci i sposoby radzenia sobie z nimi
1.2. Psycho-społeczne aspekty procesu umierania
1.3. Etapy doświadczania śmierci

Rozdział II. Instytucjonalizacja umierania
2.1.Umieranie w szpitalu
2.2.Opieka paliatywna i przygotowanie chorego do godnej śmierci
2.3.Rola pielęgniarki w opiece nad umierającym

Rozdział III. Komunikowanie pielęgniarki z chorym w stanie terminalnym
3.1. Teoretyczne podstawy procesu komunikacji interpersonalnej
3.2. Komunikowanie się w pielęgniarstwie-zasady ogólne
3.3. Komunikowanie z pacjentem umierającym

Zakończenie
Bibliografia

image_pdf