Komputerowe wspomaganie procesu nauczania

Praca licencjacka z Wyższej Szkoły Suwalsko-Mazurskiej

Wstęp 3
Rozdział 1. Informatyka w edukacji. 4
1.1. Budowa komputera. 5
1.2. Cele kształcenia informatycznego. 7
1.3. Kształcenie, a komputerowe wspomaganie kształcenia w wieku szkolnym. 8
1.4. Zastosowanie informatyki w edukacji i pedagogice. 12
1.5. Zastosowanie komputerów. 17
1.6. Rola i miejsce komputera w nauczaniu. 18
1.7. Informatyczne przygotowanie nauczycieli. 20
1.8. Korzyści pedagogiczne wynikające z komputerowego wspomagania nauczania. 22
Rozdział 2. Podział i klasyfikacja programów komputerowych 25
Rozdział 3. Przegląd oprogramowania graficznego 28
3.1 Podział programów graficznych. 29
3.2 Funkcje edytorów grafiki. 29
3.3 Zastosowanie grafiki komputerowej. 30
Rozdział 4. Charakterystyka wybranych programów graficznych. 32
Rozdział 5. Przykłady prac z wykorzystaniem omówionych programów graficznych 39
Rozdział 6. Omówienie prezentacji multimedialnej 47
Zakończenie 49
Bibliografia 51

image_pdf