Klasy systemów informatycznych wspomagających zarządzanie

77 stron, 37 pozycji w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział 1. Rola systemu informatycznego we współczesnym przedsiębiorstwie    3
1.1. Modele zarządzania przedsiębiorstwem    3
1.1.1. Otoczenie makroekonomiczne    4
1.1.2. Typy struktur organizacyjnych    6
1.1.3. Zarządzanie przedsiębiorstwem    9
1.2. Znaczenie sieci komputerowych w przedsiębiorstwie    10
1.2.1. Definicja sieci komputerowych    10
1.2.2. Rodzaje topologii sieciowych i ich przeznaczenie    11
1.2.3. Rodzaje dostępu do sieci komputerowych    15
1.3. Zintegrowane Systemy Zarządzania    17
1.3.1. Definicja ZSZ    18
1.3.2. Charakterystyka systemu    20
1.3.3. Podstawowe zadania systemu    25

Rozdział 2. Miejsce systemów CRM w zarządzaniu przedsiębiorstwem    27
2.1. Pojęcie i geneza CRM    27
2.2. CRM jako narzędzie wspierające różne obszary współczesnego przedsiębiorstwa    35
2.2.1. Zarządzanie procesami sprzedaży    35
2.2.2. Obszar działalności operacyjnej    36
2.2.3. Zarządzanie kontaktami    37
2.2.4. Zarządzanie okazjami    38
2.3. Korzyści ze stosowania systemów CRM    39

Rozdział 3. System CRM – opisy teoretyczne    48
3.1. Główne funkcje systemów    50
3.2. Funkcje marketingowe systemów CRM    52
3.3. Funkcja handlowa    55
3.4. Opis sytemu Recent CRM    58
3.5. Opis sytemu mySAP Business    60
3.6. Opis programu e – CRM    69

Zakończenie    72

Bibliografia    75

Spis wykresów 77

image_pdf