Kierunki i metody analizy finansowej

115 stron, 44 pozycje w bibliografii

Wstęp    3

Rozdział I Teoretyczne podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa    5
1.1. Istota analizy finansowej przedsiębiorstwa    5
1.2. Przedmiot, zakres i cel analizy finansowej i jej miejsce  w procesach decyzyjnych    10
1.3. Źródła informacji na potrzeby analizy finansowej    17
1.4. Formy prezentacji wyników analizy finansowej    22

Rozdział II Założenia metodyczne analizy finansowej przedsiębiorstwa    25
2.1. Klasyfikacja metod analizy finansowej    25
2.2. Metody wykorzystywane w ramach analizy wstępnej    29
2.3. Charakterystyka i ocena metod analizy przyczynowej    34
2.4. Analiza wskaźnikowa w badaniach sytuacji finansowej przedsiębiorstwa    38

Rozdział III Charakterystyka pozycji i potencjału wewnętrznego KGHM Polska Miedź S. A.    48
3.1. Historia powstania spółki i jej struktura organizacyjna    48
3.2. Opis działalności gospodarczej    52
3.3. Analiza otoczenia rynkowego    56
3.3.1. Rynek miedzi    57
3.3.2. Rynek srebra    59
3.3.3. Pozycja Spółki na świecie    61
3.4. Struktura zatrudnienia i polityka personalna w spółce    65

Rozdział IV KGHM Polska Miedź    70
4.1. Badanie sytuacji majątkowej na podstawie aktywów bilansu    70
4.2. Wstępna ocena wyniku finansowego w oparciu o pasywa bilansu    75
4.3. Analiza poziomych powiązań w bilansie    80
4.4. Wstępna ocena wyniku finansowego    83

Rozdział V Analiza wskaźnikowa w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa KGHM Polska Miedź    92
5.1. Analiza płynności finansowej    92
5.2. Ocena sprawności działania    96
5.3. Wielokierunkowa analiza rentowności    102
5.4. Badanie wspomagania finansowego    105

Podsumowanie    109
Bibliografia    111
Spis tabel    113
Spis wykresów    114

image_pdf