Kategoryzacja jako miernik usługi hotelarskiej

Praca licencjacka z Warszawy

WSTĘP

Rozdział 1. Wprowadzenie w problematykę hotelarstwa.
1.1. Początki hotelarstwa – rys historyczny.
1.2. Podstawowe pojęcia – definicje.

Rozdział 2. Klasyfikacja i kategoryzacja obiektów hotelowych.
2.1. Klasyfikacja obiektów hotelowych.
2.2. Kategoryzacja obiektów hotelowych.
2.3. Kategoryzacja obiektów hotelowych na świecie. Rozwiązania kategoryzacyjne biur podróży.

Rozdział 3. Wybrane aspekty jakości usług hotelarskich.

Rozdział 4. Porównanie zakresu świadczonych usług hotelowych w stosunku do kategorii hotelu na wybranych przykładach.
4.1. Przegląd wybranych hoteli i świadczonych w nich usług.
4.2. Kontrola usług hotelarskich.

Podsumowanie. Ocena kategoryzacji hoteli jako miernika jakości usług.

BIBLIOGRAFIA

image_pdf