Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku

Celem pracy jest przedstawienie specyfiki Internetu, którą należy uwzględnić przy projektowaniu kampanii reklamowej…

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ 1. GENEZA I ROZWÓJ INTERNETU. 6
1.1. CO TO JEST INTERNET? 6
1.2. POWSTANIE INTERNETU. 8
1.3. REKLAMA W INTERNECIE. 10
1.4. INTERNET W POLSCE. 14

ROZDZIAŁ 2. KAMPANIA REKLAMOWA W INTERNECIE – MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA. 16
3.1. FIRMOWA STRONA WWW. 16
3.2. BANNERY I PRZYCISKI REKLAMOWE. 20
3.3. POCZTA ELEKTRONICZNA. 28
3.4. TECHNIKI ZWIĘKSZAJĄCE ODBIÓR PRZEKAZU INTERNETOWEGO. 34

ROZDZIAŁ 3. KAMPANIA REKLAMOWA. 46
2.1. SPRECYZOWANIE CELÓW REKLAMY. 46
2.2. OKREŚLENIE GRUPY DOCELOWEJ KAMPANII 51
2.3. USTALENIE BUDŻETU KAMPANII REKLAMOWEJ. 55
2.4. NADZÓR NAD PRZEBIEGIEM KAMPANII. 56

ROZDZIAŁ 4. Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii DLA ZAMKU W MALBORKU 62
4.1. PRZYGOTOWANIE KAMPANII 62
4.2. PRZEPROWADZENIE KAMPANII 78
4.2.1. Rejestracja w katalogach i wyszukiwarkach 83
4.2.2. Kampania bannerowa 83
4.2.3. Poczta elektroniczna 87
4.2.4. Inne formy reklamy 88
4.3. OCENA REZULTATÓW KAMPANII 89

ZAKOŃCZENIE 94
BIBLIOGRAFIA 99

image_pdf