Istota i znaczenia lobbingu w Polsce i innych krajach

59 stron, 30 pozycji w bibliografii

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. LOBBING: POCHODZENIE, POJĘCIA I EWOLUCJA ZNACZENIA 4
1.1. Definicja lobbingu 4
1.2. Zadania lobbingu, jego podmioty i przedmioty 6
1.3. Strategie i techniki lobbingu 7
1.4. Lobbing jako element stabilnej demokracji 13

ROZDZIAŁ II. REGULACJE PRAWNE LOBBINGU NA ŚWIECIE 17
2.1 Ustawowe regulacje lobbingu w Stanach Zjednoczonych 17
2.2. Etyka parlamentarna w Senacie USA 22
2.3. Regulacje w krajach członkowskich Unii Europejskiej 24
2.4. Grupy nacisku jako partner w procesie decyzyjnym w UE 30
2.5. Europejskie wzory lobbingu 33

ROZDZIAŁ III. STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU LOBBINGU W POLSCE 36
3.1. Regulacje prawne lobbingu w Polsce 36
3.2.  Lobbing w sektorze MSP 37
3.3. Nieformalne instytucje lobbingowe w Polsce 42
3.4. Formy i płaszczyzny polskiego lobbingu w Brukseli 46
3.5. W poszukiwaniu polskiego modelu lobbingu 49

ZAKOŃCZENIE 56
BIBLIOGRAFIA 58

image_pdf