Internet w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce

82 strony, 35 pozycji w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział 1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi    4
1.1. Pojęcie i cel zarządzania zasobami ludzkimi    4
1.2. Rekrutacja i selekcja w planowaniu kadr    9
1.2.1. Rekrutacja    10
1.2.2. Selekcja    14
1.3. Algorytm zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie    18

Rozdział 2. Efektywne wykorzystanie Internetu w procesie zarządzania zasobami ludzkimi    23
2.2. Internet, Intranet i Extranet w przedsiębiorstwie    26
2.1. Efektywne wykorzystanie Internetu w przedsiębiorstwie    31

Rozdział 3. Internet w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce  w świetle badań własnych    35
3.1. Metodologia badania    35
3.1.1. Główne elementy metodologii badań    36
3.1.2. Programowanie badania    39
3.1.3. Techniki badawcze    43
3.1.4. Zakres tematyczny ankiety i kwestionariusz badania    48
3.1.4. Charakterystyka próby badawczej    49
3.2. Omówienie wyników    53
3.2.1. Omówienie wyników kwestionariusz zamieszczonego na stronie internetowej    53
3.2.2. Omówienie wyników kwestionariusz zamieszczonego w załączniku    58
3.3. Wnioski    67

Podsumowanie    71
Literatura    74
Spis tabel    76
Spis rysunków    77
Załączniki    79

image_pdf
Kategorie ZZL