Innowacyjność jako szansa rozwoju społeczno – gospodarczego w Polsce

67 stron, 70 pozycji w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział I. Istota innowacji i wpływ na konkurencyjność regionów    4
1.1. Globalizacja – globalne i lokalne aspekty rozwoju    4
1.2. Definicja i pojęcie konkurencyjności    10
1.3. Pojęcia innowacyjności i innowacji    13
1.4. Innowacje jako czynnik wzrostu konkurencyjności i przedsiębiorczości    18

Rozdział II. Polityka zwiększania konkurencyjności w Polsce    25
2.1. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce narodowej – polityka państwa wobec sektora msp    25
2.2. Zwiększanie innowacyjności gospodarki w Polsce    29
2.3. Strategia zwiększania inwestycji    33

Rozdział. III Innowacyjność jako czynnik poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki    41
3.1. Istota i rodzaje oraz znaczenie przemian strukturalnych w rozwoju społeczno-gospodarczym    41
3.2. Założenia i strategia polityki regionalnej kraju a cele unijne w zakresie rozwoju regionalnego    43
3.3. Pomoc publiczna jako czynnik zmian konkurencyjności polskiej gospodarki    46
3.4. Pozycja konkurencyjna Polski na przełomie XX i XXI wieku    48
3.5. Szanse zwiększenia konkurencyjności gospodarki w Polsce    53

Podsumowanie    58

Bibliografia    61

Spis rysunków    66

Spis tabel    66

image_pdf