Informacja w procesie podejmowania decyzji

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI STACJONARNE STUDIA ZARZĄDZANIA I MARKETINGU INSTYTUT NAUK ADMINISTRACYJNYCH – (80 stron)

Spis treści

Rozdział I. Wstęp

Rozdział II. Definicje pojęć
1. Informacja
1.1. Typologia informacji
2. Definicja decyzji
2.1. Systematyka decyzji
3. Decydowanie

Rozdział III. Sposoby dochodzenia do decyzji
1. Podejmowanie decyzji
1.1. Metody podejmowania decyzji
2. Proces decyzyjny
3. Modele w procesach decyzyjnych
4. Style decyzyjne
4.1. Grupowe podejmowanie decyzji
5. Cykl decyzyjny
6. Drzewo decyzyjne

Rozdział IV. Etapy podejmowania decyzji
1. Etapy podejmowania decyzji
2. Analiza i określenie problemu
3. Projektowanie możliwych rozwiązań
4. Wybór rozwiązania
4.1. Przekazanie podjętej decyzji
5. Realizacja podjętej decyzji
6. Kontrola i weryfikacja podjętych działań

Rozdział V. Informacja jako podstawa podejmowania decyzji
1. Informacja w procesie decydowania
2. Źródła informacji
2.1. Metody zbierania informacji
3. Atrybuty użytecznej informacji
4. Przetwarzanie informacji
4.1. Rejestracja informacji
4.2. Redukcja informacji
5. Przesyłanie informacji
5.1. Kanał informacyjny
5.2. Szum informacyjny

Rozdział VI. Przeszkody w podejmowaniu decyzji
1. Ryzyko w podejmowaniu decyzji
2. Ograniczenia w podejmowaniu decyzji
2.1. Ograniczenia płynące z informacji

Rozdział VII. Zakończenie

Wykaz cytowanej literatury

image_pdf