Indywidualne systemy rozwoju pracowników na przykładzie Bosch

119 stron, 38 pozycji w bibliografii

Wstęp 2

Rozdział I.  Kształtowanie się organizacji 4
1.1.Zarządzanie wiedzą 4
1.2. Zarządzanie kapitałem intelektualnym pracowników 16
1.3. Koncepcja uczących się organizacji i organizacyjnego uczenia się 25

Rozdział II. Marketing personalny 30
2.1. Rozwój osobowości w firmie – bilans osobisty, diagnoza rozwoju i jego pobudzanie 30
2.2. Ścieżki rozwoju (planowanie karier) 35
2.3. Oceny pracownicze jako element rozwoju pracownika 41
2.4. Systemy szkoleń oraz procedury wspomagające rozwój i ułatwiające doskonalenie 48

Rozdział III. Charakterystyka firmy Bosch 55
3.1. Historia i geneza firmy oraz zakres działania na świecie 55
3.2. Grupa Bosch na świecie – wyniki finansowe 56
3.3. Firma Bosch w Polsce – przedmiot i zakres działania 58
3.4. Uwarunkowania marketingowe 66

Rozdział IV.  Systemy indywidualnego rozwoju pracowników  w firmie Bosch 71
4.1. Struktura organizacyjna i struktura zatrudnienia Działu branżowego Bosch-Elektronarzędzia 71
4.2. Proces rekrutacji – rekrutacja wewnętrzna 73
4.3. Rola Bosch Continuous Improvement Process w doskonaleniu pracowników 80
4.4. Balanced Score Card jako element rozwoju pracowników 85
4.5. Analiza sytemu rocznych rozmów ewaluacyjnych (MAG- Mitarbeiter Gespraech) 89
4.6. Analiza indywidualnych programów rozwoju (MEP – Mitarbeiter Entwicklung Programm). 95
4.7. System szkoleń pracowniczych 96

Rozdział V. Badania ankietowe w firmie Bosch 101
5.1. Analiza porównawcza wyników badań dotyczących możliwości własnego rozwoju pracowników 101
5.2. Wnioski 109

Zakończenie 112
Bibliografia 114
Spis rysunków 116
Spis schematów 117
Spis tabel 118
Spis wykresów 119

image_pdf
Kategorie ZZL