Implementacja Stosu Pascala

POLICEALNE STUDIUM INFORMATYCZNE PRZY OŚRODKU KSZTAŁCENIA WIELOZAWODOWEGO „ALFA” w Jędrzejowie

WSTĘP 3
I. PODSTAWY TEORETYCZNE DOTYCZĄCE PROGRAMOWANIA 4
1.1. Elementy komputera 4
1.2. Jednostki wielkości danych 5
2.3. Opis procesu programowania 5
II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA JĘZYKA PASCAL 8
2.1. Historia Pascala 8
2.2. Kompilatory Pascala 10
2.3. Pierwszy program w Pascalu 11
III. PODSTAWY ALGORYTMIKI 14
3.1. Pojęcie algorytmu 14
3.2. Wyszukiwanie elementu maksymalnego w tablicy 15
3.3. Sortowanie 15
3.3.1. Sortowanie przez wybieranie 16
3.3.2. Sortowanie przez wstawianie 17
3.3.3. Sortowanie bąbelkowe 19
IV. ZŁOŻONE TYPY DANYCH 22
4.1. Typ tablicowy 22
4.2. Typ rekordowy 24
4.3. Instrukcja with 25
4.4. Typ wyliczeniowy 25
4.5. Typ plikowy 26
V. DYNAMICZNE STRUKTURY DANYCH 29
5.1. Lista jednokierunkowa 29
5.2. Dodawanie elementu do listy 30
5.3. Usuwanie elementu z listy 31
5.4. Implementacja 32
VI. STOS I JEGO IMPLEMENTACJA 36
6.1. Pojęcie stosu 36
6.2. Operacje ADT STACK 36
6.2. Tablicowa implementacja 39
6.3. Wskaźnikowa implementacja 41
6.4. Przykład zastosowania ADT STACK 44
WNIOSKI 45
LITERATURA 47

image_pdf