Zewnętrzne usługi turystyczne w obiektach hotelarskich

praca licencjacka: 72 strony, 39 pozycji w bibliografii, 17 rysunków, 13 zdjęć

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA USŁUG TURYSTYCZNYCH 4
1.1. Struktura podmiotowa rynku usług turystycznych 4
1.2. Cechy i klasyfikacja usług turystycznych 8
1.3. Przedsiębiorstwo turystyczne w otoczeniu rynkowym 11
1.4. Wykorzystanie instrumentów marketingowych w przedsiębiorstwie turystycznym 16

ROZDZIAŁ II. USŁUGA HOTELARSKA JAKO PRODUKT 26
2.1. Istota usługi hotelarskiej 26
2.2. Potrzeby człowieka a usługi hotelarskie 28
2.3. Jakość usługi hotelarskiej 31
2.4. Zewnętrzne usługi turystyczne w hotelach 40

ROZDZIAŁ III. CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH USŁUG TURYSTYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE HOTELU JAN III SOBIESKI 46
3.1. Charakterystyka hotelu 46
3.2. Katalog ofert i usług 48
3.3. Zewnętrzne usługi turystyczne w hotelu 57
3.4. Wnioski 60

ZAKOŃCZENIE 65
BIBLIOGRAFIA 67
SPIS RYSUNKÓW 70
SPIS TABEL 71
SPIS ZDJĘĆ 72

image_pdf