Handel elektroniczny

90 stron, 41 pozycji w bibliografii

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I CHARAKTERYSTYKA HANDLU ELEKTRONICZNEGO 5
1.1. DEFINICJA  HANDLU  ELEKTRONICZNEGO (ELECTRONIC COMERCE) 5
1.2 WPROWADZENIE DO HANDLU ELEKTRONICZNEGO 8
1.3 CHARAKTERYSTYKA HANDLU ELEKTRONICZNEGO POD WZGLĘDEM PARTNERÓW TRANSAKCJI. 11
1.3.1. KATEGORIA  B2B  (BUSINESS – TO – CONSUMER) 11
1.3.2. KATEGORIA : B2B ( BUSINESS – TO – BUSINESS) 13
1.3.3. KATEGORIA: C2A (CONSUMER – TO- ADMINISTRATION) 14
1.3.4. KATEGORIA: C2C (CONSUMER – TO – CONSUMER) 15
1.4. MODELE HANDLU ELEKTRONICZNEGO 15
1.5. KLASYFIKACJA MODELI BIZNESOWYCH 16

ROZDZIAŁ II ANALIZA POTENCJAŁU RYNKU DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW HANDLOWYCH W HANDLU ELEKTRONICZNYM 25
2.1 CHARAKTERYSTYKA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW HANDLOWYCH 25
2.2. ANALIZA CECH PORÓWNAWCZYCH DOCELOWEJ KLIENTELI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW HANDLOWYCH Z UŻYTKOWNIKAMI INTERNETU 27
2.3. SOCJODEMOGRAFICZNE CECHY UŻYTKOWNIKÓW INTERNETU 28
2.4 POTENCJAŁY RYNKOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW HANDLOWYCH 29
2.5. POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI 30
2.6. POPRAWA OBSŁUGI KLIENTA 32
2.7.REDUKCJA KOSZTÓW TRANSAKCJI 35

ROZDZIAŁ III MODEL ROZWOJU E-COMMERCE 38
3.1. Założenia detalicznej działalności handlowej przez Internet 38
3.2. DETERMINANTY I ZAGROŻENIA ROZWOJU E- BIZNESU 44
3.3. WARUNKI UZYSKANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ DZIĘKI SIECI INTERNET 57

ROZDZIAŁ IV MODEL HANDLU ZAGRANICZNEGO DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 62
4.1. ZASADA DZIAŁANIA I CHARAKTERYSTYKA SKLEPÓW INTERNETOWYCH 64
4.1.1. Zalety i wady korzystania ze sklepów internetowych 71
4.2. PROGRAM DO TWORZENIA SKLEPÓW INTERNETOWYCH 75
4.3. ELEKTRONICZNY KOSZYK NA ZAKUPY 81
4.4. INFORMACJA O PROJEKCIE SKLEPU 82

ZAKOŃCZENIE 86
BIBLIOGRAFIA 88

image_pdf