Handel elektroniczny

95 stron, 41 pozycji w bibliografii

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA HANDLU ELEKTRONICZNEGO 4
1.1. Definicja handlu elektronicznego (electronic comerce) 4
1.2. Wprowadzenie do handlu elektronicznego 7
1.3. Charakterystyka handlu elektronicznego pod względem partnerów transakcji 10
1.3.1. Kategoria B2C (business – to – consumer) 11
1.3.2. Kategoria B2B ( business – to – business) 13
1.3.3. Kategoria C2A (consumer – to- administration) 15
1.3.4. Kategoria C2C (consumer – to – consumer) 16
1.4. Modele handlu elektronicznego 17
1.5. Klasyfikacja modeli biznesowych 19

ROZDZIAŁ II. ANALIZA POTENCJAŁU RYNKU DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW HANDLOWYCH W HANDLU ELEKTRONICZNYM 27
2.1. Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw handlowych 27
2.2. Socjodemograficzne cechy użytkowników Internetu 29
2.3. Potencjały rynkowe dla małych i średnich przedsiębiorstw handlowych 36
2.4. Poprawa konkurencyjności 37
2.5. Poprawa obsługi klienta 41
2.6. Redukcja kosztów transakcji 43

ROZDZIAŁ III. MODEL ROZWOJU E-COMMERCE 46
3.1. Założenia detalicznej działalności handlowej przez Internet 46
3.2. Determinanty i zagrożenia rozwoju e- biznesu 52
3.3. Warunki uzyskania przewagi konkurencyjnej dzięki sieci Internet 64

ROZDZIAŁ IV. MODEL HANDLU ELEKTRONICZNEGO DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 69
4.1. Zasada działania i charakterystyka sklepów internetowych 71
4.1.1. Zalety i wady korzystania ze sklepów internetowych 77
4.2. Program do tworzenia sklepów internetowych 81
4.3. Elektroniczny koszyk na zakupy 87
4.4. Informacja o projekcie sklepu 88

ZAKOŃCZENIE 91
BIBLIOGRAFIA 93

image_pdf