Gospodarowanie zasobami ludzkimi w małych firmach

Praca licencjacka obroniona na Wydziale Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach. Ma 66 stron.

Wstęp

Rozdział I
Znaczenie czynnika ludzkiego w działalności przedsiębiorstwa
1.1. Ewolucja funkcji personalnej
1.2. Uwarunkowania prawne polityki kadrowej
1.3. Kierowanie personelem w przedsiębiorstwie – narzędzia i środki wspomagające zarządzanie potencjałem ludzkim

Rozdział II
Etapy zarządzania personelem w przedsiębiorstwie
2.1. Źródła i techniki doboru personelu
2.2. Szkolenie i doskonalenie kadr
2.3. Metody motywacji i nagradzania pracowników

Rozdział III
Przedstawienie przedsiębiorstwa X* jako obiektu badań
3.1. Historia powstania i rozwoju przedsiębiorstwa
3.2. Charakterystyka obszaru działalności firmy i jej struktura organizacyjna
3.3. Analiza SWOT

Rozdział IV
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie X
4.1. Dobór czynnika ludzkiego
4.2. System doskonalenia pracowników
4.3. Wpływ oceny pracowników na awanse i zwolnienia

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis schematów
Spis tabel

* kierownictwo przedsiębiorstwa prosiło, aby nie ujawniać jego nazwy

image_pdf
Kategorie ZZL