Gospodarowanie zasobami ludzkimi na przykładzie PUP w Lubaniu

Gospodarowanie zasobami ludzkimi na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu

Wstęp

Rozdział I. Podstawy zarządzania i gospodarowania zasobami ludzkimi
1.1. Etapy rozwoju funkcji personalnej
1.2. Definicje funkcji personalnej
1.3. Strategie personalne

Rozdział II. Budowa i kreowanie zespołu pracowniczego
2.1. Planowanie personalne
2.2. Rekrutacja i selekcja personelu
2.3. Wprowadzenie do pracy, adaptacja zawodowa

Rozdział III. Gospodarowanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
3.1. Motywowanie i systemy motywacyjne a wynagradzanie pracowników
3.2. Kształcenie i szkolenie pracowników
3.3. Rozwój kariery zawodowej
3.4. Metody i formy oceny pracowników.

Rozdział IV. Zarządzanie personelem w PUP w Lubaniu
4.1. Działalność PUP w Lubaniu
4.2. Cele i zasady funkcjonowania polityki personalnej oraz motywacyjnej w placówce
4.3. System rekrutacji w placówce
4.4. System szkoleń i okresowej oceny pracowników

Rozdział V. Ocena poziomu satysfakcji pracowników z pracy w zarządzaniu personelem.
5.1. Metodologiczne podstawy badań własnych
5.2. Prezentacja wyników badań
5.3.Ocena wyników badań i propozycje doskonalenia systemy w placówce

Podsumowanie
Bibliografia

image_pdf
Kategorie ZZL