Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw na przykładzie sektora bankowego

praca licencjacka

Spis treści
Wstęp 1
Rozdział 1.
Zjawisko fuzji przedsiębiorstw 3
1.1. Geneza i istota fuzji przedsiębiorstwa 3
1.2. Rynek kontroli banków 11
1.3. Łączenie się banków w Polsce 22
Rozdział 2. Determinanty łączenia się banków 27
2.1. Motywy połączeń i przejęć 27
2.1.1. Motywy techniczne i operacyjne 28
2.1.2. Motywy rynkowe i marketingowe 29
2.1.3. Motywy finansowe 31
2.1.4. Motywy menedżerskie 31
2.2. Metody łączenia się banków 33
2.3. Ocena skuteczności fuzji banków 50
Rozdział 3. Połączenie banków na przykładzie Banku Zachodniego S.A. i WBK S.A. 54
3.1. Wyniki grupy kapitałowej Banku Zachodniego S.A. w 2000 roku 54
3.2. Wyniki grupy kapitałowej WBK S.A. w roku 2000 58
3.3. Fuzja WBK S.A. i Banku Zachodniego S.A. 63
Zakończenie 71
Bibliografia 73
Spis tabel i rysunków 75

image_pdf