Funkcjonowanie normy ISO 9001:2001 w firmie Xxx Sp. z o.o.

Praca Magisterska
Politechnika Częstochowska
Praca jest na przykładzie istniejącej firmy (lidera w obróbce cieplnej metali)

WSTĘP 3

1. Ogólne pojęcia dotyczące jakości 6

1.1.Definicje i pojęcie jakości 6
1.2.Jakość usługi. 9
1.3.Kompleksowe Zarządzanie Jakością 14
1.4.System zarządzania jakością zgodny z normami ISO serii 9000 21
1.4.1.Normy ISO serii 9000 jako istotny element TQM 21
1.4.2.Historia normy ISO serii 9000 22
1.4.3.Normy ISO serii 9000 z roku 1987 23
1.4.4.Zmiany i rozwój norm ISO serii 9000 po roku 1987 25
1.4.5.Nowelizacja normy ISO serii 9000 26

2. Charakterystyka Firmy XXXX Sp. z o.o. 34

2.1.Historia Firmy 34
2.2.Przedmiot działalności 34
2.3.Struktura organizacyjna firmy XXXX Sp. z o.o. 38
2.4.Klienci firmy XXXX Sp. z o.o. 41
2.5.Dostawcy firmy Xxxx Sp. z o.o. 43
2.6.Struktura zatrudnienia w firmie. 44

3. Funkcjonowanie systemu ISO 9001:2001 w firmie XXXX Sp. z o.o. 47

3.1.Zarządzanie systemem jakości i ciągłe doskonalenie 47
3.1.2.Podstawowe procesy w firmie Xxxx 47
3.1.3.Wymagania dotyczące dokumentacji 49
3.1.4.Księga Jakości 49
3.1.5.Nadzór nad dokumentami 50
3.1.6.Nadzór nad zapisami 51
3.2.Odpowiedzialność kierownictwa 52
3.2.1.Polityka Jakości 52
3.2.2.Orientacja na klienta 53
3.2.3.Planowanie w firmie Xxxx Sp. z o.o. 53
3.2.4.Odpowiedzialność uprawnienia w firmie Xxxx Sp. z o.o. 54
3.2.5.Wewnętrzna komunikacja 55
3.2.6.Przegląd dokonywany przez kierownictwo firmy XXXX Sp. z o.o. 56
3.3.Zarządzanie zasobami (Element 6 PN-EN ISO 9001:2001) 56
3.3.1.Kompetencje, świadomość i szkolenia 57
3.3.2.Infrastruktura i środowisko pracy 58
3.4.Realizacja usługi (Element 7 PN-EN ISO 9001:2001) 59
3.4.1.Planowanie procesu realizacji usługi 59
3.4.2.Procesy związane z klientem firmy Xxxx Sp. z o.o. 60
3.4.3.Zakupy dokonywane w firmie 61
3.4.4.Dostarczenie usług 62
3.5.Pomiary, analizy i doskonalenie (element 8 PN-EN ISO 9001:2001) 63
3.5.1.Urządzenia do pomiaru i monitoringu 63
3.5.2.Audity wewnętrzne 65
3.5.3.Postępowanie z wyrobem niezgodnym z wymaganiami 67
3.5.4.Analiza danych i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością 68
3.5.5.Działania korygujące i zapobiegawcze 68

4. Podsumowanie 70
Załączniki do pracy 72
SPIS TABEL 80
SPIS RYSUNKÓW 81
LITERATURA 82

image_pdf