Funkcjonowanie i pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa Wienerberger na rynku

91 stron, 40 pozycji w bibliografii

Wstęp

Rozdział I.
Stabilność systemu budownictwa i rynku budowlanego – problemy terminologiczne
1.1. Istota i klasyfikacja budownictwa i struktury rynku budowlanego
1.2. Makroekonomiczne i systemowe uwarunkowania budownictwa
1.3. Stabilność systemu budowlanego
1.4. Budownictwo i rynek materiałów budowlanych na tle gospodarki narodowej

Rozdział II.
Trendy w budownictwie i na rynku materiałów budowlanych

2.1. Popyt i podaż budowlana
2.2. Efektywność działalności w budownictwie
2.3. Zmiany w mechanizmach zarządzania budownictwem
2.4. Organizacja krajowych kanałów dystrybucji materiałów budowlanych

Rozdział III.
Obroty zagraniczne Polski usługami budowlanymi
3.1. Wielkość i struktura eksportu usług budowlanych
3.2. Wielkość i struktura importu usług budowlanych
3.3. Bariery ograniczające eksport i import usług budowlanych
3.4. Bilans obrotów zagranicznych usługami budowlanymi

Rozdział IV.
Pozycja przedsiębiorstwa Wienerberger na rynku materiałów budowlanych
4.1. Rys historyczny rozwoju koncernu Wienerberger
4.2. Misja i zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa
4.3. Asortyment produktów i technologia wykonania oraz ocena jakościowa
4.4. Pozycja konkurencyjna koncernu na rynku polskim

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

image_pdf