Franchising jako koncepcja rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

63 strony, 33 pozycje w bibliografii

WSTĘP 3

Rozdział I Istota franchisingu 5
1.1. Historia franchisingu 5
1.2. Pojęcie franchisingu 10
1.3. Pakiet franchisingowy 14
1.4. Typy i formy franchisingu 17

Rozdział II  Franchising jako szansa rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw 23
2.1. Wybór franchisobiorcy 23
2.2. Zalety i wady franchisingu dla franchisobiorcy i franchisodawcy. 24
2.3. Tworzenie i rozwój sieci franchisingowych. 32
2.4. Źródła finansowania franchisingu. 36

Rozdział III  Firmy franchisingowe w Polsce: Orbis i Twoich Sklepów Spożywczych – Delikatesy Poland Sp. z o.o. 41
3.1 Ogólna charakterystyka badanych systemów sieci Orbis i Rema 1000. 41
3.2. Wyniki badań przeprowadzonych wśród franchisobiorców sieci: Orbis i Rema 1000 46
3.3. Wnioski z badań 51
3.4. Kierunki rozwoju franchisingu 53

ZAKOŃCZENIE 55
SPIS TABEL 56
SPIS RYSUNKÓW 57
SPIS WYKRESÓW 58
BIBLIOGRAFIA 59
ZAŁĄCZNIK

image_pdf