Fitness jako współczesna forma rekreacji ruchowej

praca magisterska / ALMAMER, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie / Kierunek: Gospodarka Turystyczna / oceniona na bdb

Praca wraz załącznikami liczy 71 stron, czcionka 14, pojedyncze odstępy między wierszami.

Wstęp

Rozdział 1: Wprowadzenie do problematyki fitness i systematyka form rekreacji ruchowej

1.1. Narodziny fitness
1.2. Początki ruchu fitness w Polsce
1.3. Etymologia słowa fitness
1.4. Definicje fitness
1.5. Rola fitness w czasach współczesnych
1.6. Główne formy rekreacji ruchowej – podział i charakterystyka
1.6.1. Rekreacja ruchowa
1.7. Fitness jako szczególna forma rekreacji ruchowej
1.7.1. Formy fitness
1.7.2. Komponenty treningu fitness

Rozdział 2: Metodyka fitness

2.1. Sprawność fizyczna
2.1.1. Kształtowanie sprawności fizycznej w toku zajęć fitness
2.1.2. Główne zagrożenia sprawności fizycznej
2.2. Sprawność psychiczna
2.3. Sposoby odżywiania

Rozdział 3: Analiza rynku fitness

3.1. Analiza udziału kobiet w rekreacji ruchowej
3.2. Rynek fitness w liczbach

Rozdział 4: Analiza i interpretacja ankiety dotyczącej uprawiania rekreacji ruchowej

4.1. Działalność Klubu „X”
4.2. Analiza i interpretacja wyników ankiety

Podsumowanie

Załączniki:
1.Załącznik nr 1: „Ankieta dotycząca uprawiania rekreacji ruchowej w Klubie „X”

Spis rysunków i tabel

Literatura

image_pdf