Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu

Etyka powstała już w starożytności, jako filozofia moralności i zarazem nauka o człowieku wywodząca się od Sokratesa…

Wstęp

Rozdział I. Koncepcja odpowiedzialności społecznej biznesu (CSR)
1. Ujęcie historyczne – społecznej odpowiedzialności biznesu
2. Pojęcie i istota społecznej odpowiedzialności biznesu
3. Koncepcja odpowiedzialności społecznej biznesu

Rozdział II. Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu
1. Definicje i rodzaje średnich i małych przedsiębiorstw
2. Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce
3. Bariery w funkcjonowaniu małych i średnich przedsiębiorstw
4. Społeczna odpowiedzialność biznesu w sektorze małych i średnich firm

Rozdział III. Etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1. Etyka osobista
2. Modele kierowania przedsiębiorstwem
3. Etyka organizacji a etyka osobista – budowa relacji i wzajemne zależności
4. Kultura organizacyjna jako wyznacznik norm i wartości organizacyjnych

Rozdział IV. Organizacja i działalność przedsiębiorstwa z zachowanie zasad etyki i CSR
1. Misja, wizja i strategia przedsiębiorstwa
2. Struktury i procedury organizacyjne
3. Polityka społeczna i programy etyczne
4. Kodeksy etyczne i standardy profesjonalne
5. Prawa człowieka jako podstawa odpowiedzialności wobec pracownika

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

image_pdf