Etapy wdrażania systemu zarządzania jakością w firmie XXX

Praca kończąca studium podyplomowe Uniwersytetu Łódzkiego.

1. Wstęp 2
1.1 Cel pracy 2
1.2 Prezentacja firmy XXX 2
1.2.1 Przeszłość 2
1.2.2 Teraźniejszość 3
1.2.3 Przyszłość 6
2. Etapy wdrażania Systemu Zarządzania Jakością 8
2.1 ETAP PIERWSZY – Podjęcie decyzji przez najwyższe kierownictwo 8
2.2 ETAP DRUGI – Skompletowanie norm ISO serii 9000:2000 12
2.3 ETAP TRZECI – Wybór firmy doradczo – konsultingowej 14
2.4 ETAP CZWARTY – Wybór pełnomocnika do spraw jakości oraz zespołu wdrożeniowego 19
2.5 ETAP PIĄTY – Ustanowienie polityki oraz celów dotyczących jakości 20
2.5.1 Polityka jakości 20
2.5.2 Plan jakości 21
2.6 ETAP SZÓSTY – Szkolenia 22
2.7 ETAP SIÓDMY – Sprawdzenie stanu rzeczywistego 23
2.7.1 Audit wstępny 23
2.7.2 Harmonogram prac 24
2.8 ETAP ÓSMY – Identyfikacja procesów 24
2.9 ETAP DZIEWIĄTY – Opracowanie dokumentacji systemowej 28
2.9.1 Polityka jakości i cele dotyczące jakości 30
2.9.2 Księga jakości 30
2.9.3 Udokumentowane procedury 31
2.9.4 Instrukcje robocze 32
2.9.5 Formularze 32
2.9.6 Zapisy 32
2.9.7 Nadzór nad dokumentacją 33
2.10 ETAP DZIESIĄTY – Przeprowadzenie auditów wewnętrznych 34
2.11 ETAP JEDENASTY – Procedura certyfikacyjna 34
2.11.1 Wniosek o certyfikację 34
2.11.2 Kalkulacja kosztów i umowa o certyfikację SZJ 35
2.11.3 Harmonogram certyfikacji 35
2.11.4 Przegląd dokumentacji SZJ 35
2.11.5 Audit certyfikacyjny SZJ 35
2.11.6 Raport z auditu 36
2.11.7 Zatwierdzenie SZJ 36
2.11.8 Nadzór nad SZJ 36
2.11.9 Odnowienie certyfikatu jakości 36
3. Podsumowanie 37
Spis rysunków i tabel 38

image_pdf