Elementy retoryki i erystyki we współczesnych mediach elektronicznych

Oświeceniowe skłonności scjentystyczne i związana z nimi krytyka uprawiania starożytno-średniowiecznego paradygmatu filozofii sprzyjały usuwaniu erystyki i retoryki z programów szkolnych w erze nowożytnej…

Wstęp
Rozdział I
Retoryka
1.1.Język polityki
1.2.Język polityki a propaganda
1.3.Nowa odmiana polszczyzny
1.4.Podtypy języka polityki
1.5.Perswazyjność języka polityki
1.6.Retoryka a język polityki
Rozdział II
Erystyka
2.1. Rozumienie erystyki według Schopenhauera
2.2.Rozumienie erystyki według Kotarbińskiego
2.3.Wcześniejsze dociekania
2.4.Metody erystyczne (według Schopenhauera)
Rozdział III
Retoryka i erystyka we współczesnych mediach
3.1. Retoryka w mediach elektronicznych
3.2.Erystyka w mediach elektronicznych
Zakończenie
Bibliografia

image_pdf