E-learning w przedsiębiorstwie

96 stron, 28 pozycji w bibliografii

Wstęp 3

Rozdział 1. Wprowadzenie  do e-learningu 5
1.1. Geneza oraz istota e-learningu 5
1.2. Elementy e-learningu 9
1.3. Modele nauczania w e-learningu 12
1.4. Zalety i wady e-learningu 16
1.5. Rynek e-learningu na świecie oraz perspektywy i kierunki rozwoju 19

Rozdział 2. Charakterystyka kursów  e-learning 28
2.1. Rodzaje szkoleń e-learning 28
2.2. Elementy dobrego kursu online 30
2.3. Porównanie tradycyjnych szkoleń i e-learning 35
2.4. LMS i LCMS podstawą działania szkoleń e-learning 41
2.5. Techniczne możliwości rozwoju e-learningu. 48

Rozdział 3. Metodologia badań własnych 51
3.1. Opis metody badawczej 51
3.2. Hipotezy badawcze 54
3.3. Charakterystyka próby badawczej 55

Rozdział 4. Analiza wyników badań 59

Zakończenie 81
Bibliografia 84
Spis tabel 86
Załącznik 1. Słownik pojęć e-learningowych 87
Załącznik 2. Ankieta 91

image_pdf