Działania promocyjne operatorów telefonii komórkowej w Polsce

PRACA LICENCJACKA broniona w Krakowie

1. Wstęp

2. Telefonia GSM
2.1 Historia sieci GSM
2.2 Co to jest GSM ?
2.3 Istota działania GSM

3. Konkurencja w telefonii komórkowej
3.1 Konkurencja na rynku i sposoby promocji
3.2 Jak wybierać?
3.3 Przebieg strategii marketingowych operatorów GSM
3.4 UMTS jako wizja przyszłości

4. Podsumowanie

5. Słownik podstawowych pojęć

6. Bibliografia

image_pdf