Działalność Cukierniczej Spółdzielni Wiktoria i jej efekt ekonomiczny

78 stron, 29 pozycji w bibliografii

WSTĘP 3

1. CHARAKTERYSTYKA FIRMY 6
1.1. Historia rozwoju firmy 6
1.2. Struktura organizacyjna 7
1.3. Zakres działalności produkcji 9
1.4. Polityka sprzedaży 11

2. ASORTYMENT PRODUKCJI I DYSTRYBUCJA 21
2.1. Asortyment produkcji 21
2.1.1. Grupa pastylek 21
2.1.2. Grupa pomadek 23
2.1.3. Wyroby czekoladowe 26
2.2. Organizacja dystrybucji 26
2.2.1. Odbiorcy hurtowi 28
2.2.2. Supermarkety 28
2.2.3. Odbiorcy zagraniczni 30
2.2.4. Sklepy firmowe 30

3. KIERUNKI AKTYWIZACJI SPRZEDAŻY 32
3.1. Zmiany w strategii produktu 32
3.2. Usprawnienie dystrybucji 34
3.3. Zróżnicowanie polityki cenowej 39
3.4. Intensyfikacja działań promocyjnych 41

4. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI FIRMY 46
4.1. Analiza i wartość sprzedaży 46
4.2. CSP „Wiktoria” na tle konkurencji 65

ZAKOŃCZENIE 73
Spis literatury 75
Spis tablic 77
Spis rysunków 78

image_pdf