Duszniki Zdrój jako ośrodek turystyczny

100 stron – obroniona na 5

Głównym powodem powstania uzdrowisk były potrzeby zdrowotne, bowiem w hierarchii wartości zdrowie plasuje się na poczesnym miejscu, zaraz po potrzebie zaspokojenia głodu i schronienia. Jest elementem bezpieczeństwa osobistego, sprawności, satysfakcji. W przeciwieństwie do udręki — rezultatu słabego zdrowia, dolegliwości i chorób.

Uzdrowisko to miejscowość lub jej część, mająca klimat oraz warunki środowiskowe o właściwościach leczniczych (klimatoterapia, przyrodolecznictwo), zasobna w naturalne tworzywa lecznicze (np. wody lecznicze, borowiny), wyposażona w budynki i urządzenia umożliwiające działalność leczniczą i wypoczynkowo-turystyczną (m.in. sanatoria, zakłady kąpielowe, pijalnie wód, zakłady fizykoterapii). Istnieją liczne kryteria klasyfikacji uzdrowisk, np. ze względu na posiadane tworzywa lecznicze i położenie fizjograficzne rozróżnia się uzdrowiska: zdrojowe (wody lecznicze), borowinowe i klimatyczne, uzdrowiska nizinne (do 200 m n.p.m.), podgórskie (do 400 m n.p.m.), górskie (400–800 m n.p.m.), wysokogórskie (powyżej 800 m n.p.m.).

image_pdf