Doskonalenie systemu motywacji pozapłacowej w XXX

Doskonalenie systemu motywacji pozapłacowej w Ośrodku kształcenia w zakresie języka angielskiego  „XXX”. SZKOŁA WYŻSZA IM. BOGDANA JAŃSKIEGO.

Wstęp 4

Rozdział 1. Motywowanie pracowników jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi 6

1.1 Pojęcie, istota i cele motywowania 6
1.2.Proces motywacji i jej modele 17
1.3. Czynniki motywacji płacowej i pozapłacowej 26

Rozdział 2. Ośrodek  kształcenia w zakresie języka angielskiego „XXX” jako obiekt badań empirycznych 34

2.1. Powstanie, zakres działalności i rozwój  Ośrodka kształcenia w zakresie języka angielskiego XXX 34
2.2. Organizacja Ośrodka kształcenia w zakresie języka angielskiego „XXX” 42
2.3. Zarządzanie  zasobami ludzkimi w Ośrodka kształcenia w zakresie języka angielskiego „XXX” 48

Rozdział 3. Badanie  motywacji pozapłacowej w Ośrodku kształcenia w zakresie języka angielskiego „XXX” 54

3.1. Charakterystyka systemu motywacji pozapłacowej w  Ośrodku kształcenia w zakresie języka angielskiego „XXX” 54
3.2. Ocena systemu motywacji pozapłacowej w Ośrodku  kształcenia w zakresie języka angielskiego „XXX” 58
3.3. Kierunki doskonalenia systemu motywacji pozapłacowej w Ośrodka kształcenia w zakresie języka angielskiego „XXX” 75

Zakończenie 79

Bibliografia 81

Zasoby internetowe 83

Spis rysunków 84

Spis tabel 85

Spis wykresów 86

Załącznik nr 1. Wniosek do Dyrektora o dopuszczenie programu wychowania w przedszkolu 87

Załącznik nr 2. Komentarz firmy do programu nauczania 91

Załącznik nr 3. Ankieta dla pracowników 93

Załącznik nr 4. Wyniki ankiety dla pracowników 98
image_pdf
Kategorie ZZL