Dokładnościowa obróbka ścierna w procesach produkcji części maszyn

praca inżynierska, str 55

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
IM. JANA GRODKA W SANOKU

INSTYTUT MECHANIKI I BUDOWY MASZYN

SPIS TREŚCI

WSTĘP – cel pracy

1. OGÓLNE WIADOMOŚCI O OBRÓBCE ŚCIERNEJ
1.1. Charakterystyka obróbki ściernej
1.2. Klasyfikacja obróbki ściernej
1.3. Narzędzia do obróbki ściernej
1.4. Materiały ścierne
1.5. Ciecze chłodząco-smarujące

2. DOKŁADNOŚCIOWA OBRÓBKA ŚCIERNA SPOJONYM ŚCIERNIWEM
2.1. Szlifowanie gładkościowe
2.1.1. Charakterystyka szlifowania gładkościowego
2.1.2. Własności warstwy wierzchniej przy szlifowaniu
2.1.3. Czynniki wpływające na chropowatość powierzchni szlifowanej
2.2. Gładzenie (honowanie)
2.2.1. Charakterystyka gładzenia
2.2.2. Czynniki wpływające na proces gładzenia
2.2.3. Narzędzia i obrabiarki do gładzenia
2.3. Dogładzanie oscylacyjne (superfinish)
2.3.1. Charakterystyka dogładzanie oscylacyjne
2.3.2. Czynniki wpływające na proces dogładzania
2.3.3. Dogładzanie oscylacyjne osełkami i foliami ściernymi

3. DOKŁADNOŚCIOWA OBRÓBKA ŚCIERNA LUŹNYM ŚCIERNIWEM
3.1. Docieranie
3.1.1. Charakterystyka docierania
3.1.2. Czynniki wpływające na proces docierania
3.1.3. Narzędzia i obrabiarki do docierania
3.2. Polerowanie ścierne
3.2.1. Charakterystyka polerowania
3.2.2. Dobór warunków polerowania ściernego
3.3. Obróbka udarowo-ścierna (ultradźwiękowe)
3.3.1. Charakterystyka i zasada obróbki udarowo-ściernej
3.3.2. Czynniki wpływające na proces obróbki udarowo-ściernej
3.3.3. Zastosowanie obróbki udarowo-ściernej
3.4. Obróbka kształtkami ściernymi w pojemnikach
3.4.1. Charakterystyka obróbki
3.4.2. Obróbka kształtkami ściernymi bębnowa i wibracyjna
3.4.3. Zastosowanie obróbki kształtkami ściernymi w pojemnikach
3.5. Obróbka strumieniowo-ścierna
3.5.1. Charakterystyka obróbki strumieniowo-ściernej
3.5.2. Materiały ścierne i ciecze nośne
3.5.3. Urządzenia do obróbki strumieniowo-ściernej

PODSUMOWANIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABLIC I RYSUNKÓW

ANEKS

image_pdf