Czynniki wpływające na pozycje firmy w branży motoryzacyjnej

Równo 100 stron, 83 pozycje w bibliografii

WSTĘP 4

Rozdział pierwszy
RYNEK SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W POLSCE 7
1. Czynniki powodujące wzrost i zachwianie sprzedaży samochodów do 2003 roku 7
2. Sprzedaż samochodów osobowych w latach 1998-2003 10
3. Polski rynek samochodowy na tle Europy 19

Rozdział drugi
CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE POPYT NA SAMOCHODY W POLSCE 33
1. Narzędzia marketingowe stosowane przez dealerów samochodów  33
2. Strategie promocji na rynku samochodów osobowych 36
3. Tendencje rozwoju rynku samochodowego 45

Rozdział trzeci
CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH FIRM SAMOCHODOWYCH 52
1. Firma Toyota 52
2. Firma Opel 54
3. Dotychczasowe działania i efekty firmy Toyota 57
4. Dotychczasowe działania i efekty firmy Opel 63
5. Analiza, porównanie, spostrzeżenia 67

Rozdział czwarty
PODEJMOWANE DZIAŁANIA W KIERUNKU INTENSYFIKACJI SPRZEDAŻY 70
1. Firma Opel 70
2. Firma Toyota 76

Rozdział piąty
ANALIZA PORÓWNAWCZA FIRMY TOYOTA I OPEL WEDŁUG METODY SWOT 85
1. Analiza SWOT firmy Opel 85
2. Analiza SWOT firmy Toyota 87
3. Wnioski 89

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 92

BIBLIOGRAFIA 95

SPIS TABEL 100

SPIS RYSUNKÓW 100

image_pdf