Czynnik ludzki w TQM

108 stron, 82 pozycje w bibliografii

Wstęp 4

Rozdział I. Istota jakości i zarządzania jakością 6
1.1. Klasyczne definicje jakości 6
1.2. Przegląd współczesnych definicji jakości 12
1.3. Istota zarządzania jakością 17

Rozdział II. Znaczenie Kompleksowego Zarządzania Jakością (TQM) 25
2.1. Pojęcie i idea zarządzania przez jakość 25
2.2. Filozofia zarządzania w TQM 29
2.3. Uwarunkowania TQM 31
2.4. Autorytety w dziedzinie jakości 37
2.5. Zasady TQM 44

Rozdział III. Systemy zarządzania jakością i normalizacja 50
3.1. Historia normalizacji systemów jakości 50
3.2. Systemy zarządzania jakością według norm ISO 53
3.3. Certyfikacja systemów jakości 64
3.4. Systemy ISO i TQM a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa 71

Rozdział IV. Rola kapitału ludzkiego w zarządzaniu jakością 76
4.1. Rola czynnika ludzkiego w doskonaleniu procesów zarządzania przedsiębiorstwem 76
4.2. TQM jako koncepcja kultury organizacyjnej 82
4.3. Motywacja w TQM 85
4.4. Przywództwo w TQM 93
4.5. Zarządzanie wiedzą jako narzędzie doskonalenia jakości 97

Zakończenie 101
Bibliografia 103
Spis tabel 108

image_pdf
Kategorie ZZL