Coaching w zarządzaniu kapitałem intelektualnym firmy

praca licencjacka
WAŁBRZYSKA WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2002

WSTĘP 3
1.DOSKONALENIE I ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 5
1.1. ZNACZENIE I METODY DOSKONALENIA ZASOBÓW LUDZKICH 5
1.2. SYSTEMY SZKOLENIOWE 10
1.3 ZARZĄDZANIE SZKOLENIEM W POLSKIEJ FIRMIE 25
2. SYSTEM DOSKONALENIA KADR 33
1.2. GENEZA I DEFINICJA COACHINGU (OD TAYLORYZMU DO COACHINGU) 33
2.2. COACHING JAKO FORMA ROZPOZNAWANIA POTRZEB 41
2.3 WADY I ZALETY COACHINGU 45
2.4 COACHING W POLSCE 46
3. ZARZĄDZANIE WIEDZĄ FIRMY 51
3.1. KAPITAŁ INTELEKTUALNY FIRMY 51
3.2. ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM INTELEKTUALNYM FIRMY 54
3.3. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI A ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ 59
4. UJĘCIE PROCESOWE DOSKONALENIA I ROZWOJU KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO ORAZ WIEDZY MENEDŻERSKIEJ 64
4.1. ZARZĄDZANIE POTENCJAŁEM LUDZKIM 64
4.2. ETAPY ZARZĄDZANIA PROCESAMI 68
4.3. WEJŚCIE – PRZEJŚCIE – WYJŚCIE 72
ZAKOŃCZENIE 78
BIBLIOGRAFIA 79

image_pdf
Kategorie ZZL