Ceny usług bankowych a wynik finansowy Banku Gospodarki Żywnościowej S.A

praca mgr

Wstęp

Rozdział I
Miejsce BGŻ S.A. na rynku usług bankowych
1.1. Charakterystyka rynku usług bankowych
1.2. Operacje bankowe
1.3. BGŻ S.A. na rynku usług bankowych

Rozdział II
Polityka cenowa w działalności banków
2.1 Cele działalności banków
2.2. Polityka cenowa w działalności banków
2.3. Metodyka ustalania kosztów i cen usług bankowych

Rozdział III
Struktura cen wybranych usług bankowych w BGŻ S.A. Oddział w Głogowie
3.1. Zasady naliczania odsetek od środków pieniężnych i kredytów
3.2. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe
3.3. System naliczania oraz pobierania prowizji i opłat

Rozdział IV
Wpływ cen usług bankowych na wynik finansowy BGŻ S.A. Oddział w Głogowie
4.1. Oddział w strukturze organizacyjnej Banku
4.2. Struktura przychodów i kosztów BGŻ S.A. Oddział w Głogowie
4.3. Wpływ cen usług bankowych na wynik finansowy BGŻ S.A. Oddział w Głogowie

Zakończenie

Spis literatury

Spis aktów prawnych
Spis tabel

image_pdf