Centrum sportowo-rekreacyjne jako usługa towarzysząca w hotelu XYZ

Praca magisterska z 2006 roku. Ma 98 stron.

Wstęp 2
Rozdział I Hotel i usługi hotelarskie 4
1.1 Historia rozwoju hotelarstwa na świecie i w Polsce 4
1.2 Podstawowe pojęcia w hotelarstwie 12
1.3 Definicja usług hotelarskich 14
1.4 Rodzaje i podział usług hotelarskich 18
Rozdział II Charakterystyka centrum sportowo-rekreacynego 24
2.1 Podstawowe definicje 24
2.2 Przyczyny tworzenia odnowy biologicznej w hotelach 32
2.3 Rola hotelowego centrum sportowo-rekreacyjnego 35
2.4 Korzyści z posiadania centrum rekreacji i odnowy biologicznej 37
2.5 Elementy centrum sportowo-rekreacyjnego w hotelu 40
2.5.1 Basen 43
2.5.2 Sauna 46
2.5.3 Solarium 53
2.5.4 Siłownia 54
2.5.5 Gabinet masażu 55
2.5.6 Squash 56
2.5.7 Kręgle 56
2.5.8 Zewnętrzne zespoły związane z rekreacja i wypoczynkiem 57
Rozdział III Oferta usług „Klubu Health Academy” w hotelu Radisson SAS Centrum w Warszawie 61
3.1 Ogólna charakterystyka hotelu Radisson SAS Centrum w Warszawie 61
3.2 Usług „Klubu Health Academy” w hotelu Radisson SAS Centrum w Warszawie 65
3.3 Oferta konkurencyjnego klubu rekreacyjnego: Fitness Center w Hotelu Sheraton w Warszawie 82
Podsumowanie i wnioski końcowe 93
Spis tabel, schematów, rysunków i zdjęć 94
Bibliografia 97

image_pdf