Biznesplan nowoczesnego gospodarstwa rolnego

UNIWERSYTET OPOLSKI, KIERUNEK EKONOMIA, SPECJALNOŚĆ EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM (67 stron)

Wstęp.

Rozdział 1. Streszczenie projektu przedsięwzięcia.
1.1. Struktura biznes planu.
1.2. Opis projektu przedsięwzięcia.

Rozdział 2. Profil i zakres działania gospodarstwa.
2.1. Dane gospodarstwa.
2.2. Zamierzenia na przyszłość.
2.3. Misja gospodarstwa.
2.4. Podstawowe cele.

Rozdział 3. Założenia planu strategicznego przedsięwzięcia.
3.1. Analiza strategiczna metodą SWOT.
3.2. Strategiczna pozycja firmy.
3.3. Warianty planu.
3.4. Wybór i wdrożenie strategii.

Rozdział 4. Plan marketingowy.
4.1. Założenia planu marketingowego.
4.2. Analiza rynku.
4.3. Strategia cen.
4.4. Taktyka sprzedaży.
4.5. Strategia marketingowa.
4.6. Strategia dystrybucji.
4.7. Strategia promocji.

Rozdział 5. Plan organizacyjny.
5.1. Zasoby ludzkie.
5.2. Kalendarz organizacyjny.

Rozadział 6. Plan finansowy.
6.1. Dane wejściowe.
6.2. Analiza dochodu bezpośredniego.
6.3. Rachunek zysków i strat.
6.4. Bilans.
6.5. Przepływ środków pieniężnych.
6.6. Analiza wskaźnikowa.
6.7. Efektywność inwestycji.

Zakończenie.
Bibliografia.
Spis tabel.

image_pdf